ALIMENTY – MEDIACJA ZAMIAST SĄDU !!!

Przy ubieganiu się o różne świadczenia, osoby samotnie wychowujące dzieci muszą pamiętać o dodatkowych formalnościach. Jak się jednak okazuje, niekoniecznie trzeba czekać na prawomocny wyrok sądu. Alternatywą jest ugoda zawarta przed mediatorem. Pamiętajmy, że mediacja jest zdecydowanie szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem niż uzyskanie wyroku sądu. Ugoda alimentacyjna, zawarta przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez sąd i dzięki temu ma moc ugody sądowej. Sąd odmówi zatwierdzenia ugody albo nadania jej klauzuli wykonalności, w całości lub w części, gdy jest: sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zmierza do obejścia prawa, jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Wniosek o zatwierdzenie ugody przez właściwy sąd, na życzenie stron, przygotowuje mediator. Ile trwa spotkanie mediacyjne w sprawie o alimenty?  Rozmowa mediacyjna trwa średnio od 15 minut do godziny i najczęściej już podczas pierwszego spotkania udaje się ustalić wszystkie niezbędne szczegóły. Podczas spotkania mediator wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Strony w trakcie tej rozmowy negocjują swoje propozycje rozwiązań, wyjaśniają nieporozumienia, prezentują swoje oczekiwania i potrzeby – nad całością czuwa mediator, który tonuje emocje, pokazuje inne perspektywy patrzenia, podsumowuje ustalenia  Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron. Warto wiedzieć, że mediacje możemy  przeprowadzić także zdalnie. Może się to odbyć drogą rozmowy telefonicznej, telekonferencji lub drogą mailową. Następnie przygotowywana i wysłana jest ugoda.  Jakie dokumenty są nam potrzebne do mediacji w sprawie o alimenty? Do takiej mediacji potrzebujemy jedynie dowodów osobistych i numeru PESEL dziecka, a także aktu urodzenia dziecka. Podsumowując dzięki zawarciu ugody mediacyjnej możemy przyspieszyć postępowanie oraz zaoszczędzić koszty.