Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Bardzo często zgłaszają się do mnie rodzice z pytaniem jak odrzucić spadek w imieniu swojego małoletniego dziecka. Przede wszystkim pamiętajmy wiec, że samo złożenie przez rodziców oświadczenia o odrzucenie spadku przed notariuszem lub sądem nie zabezpiecza interesów ich dzieci, a jest dopiero pierwszym etapem działania. Następnie rodzic powinien złożyć do właściwego sądu rodzinnego pisemny wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Wniosek taki należy złożyć do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, pesel, dokładny adres zamieszkania. Wymagane załączniki to akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek. Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł. Po otrzymaniu wniosku sąd najczęściej wyznacza rozprawę, w której biorą udział rodzice dziecka. Jej przebieg jest uzależniony od konkretnego przypadku. Jeżeli sąd po przeprowadzeniu rozprawy zezwoleni na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego to rodzic powinien w możliwie najszybszym terminie po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego udać do notariusza i złożyć stosowne oświadczenie o odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Cała procedura postępowania wymaga sprawności działania, gdyż jest ograniczona określonym przez prawo terminem. Na odrzucenie spadku w imieniu dziecka rodzic ma sześć miesięcy od chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku we własnym imieniu. Terminu tego trzeba bezwzględnie pilnować bowiem jego przekroczenie poskutkuje uznaniem spadku za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.