Rozwód czy separacja-na co się zdecydować?

Po zastanowieniu podjęliśmy ostateczną decyzję o rozstaniu z naszym współmałżonkiem. Teraz zastanawiamy się czy korzystniejszy pod względem prawnym będzie dla nas rozwód czy jednak separacja? Warto wiedzieć, że separacja prawna i rozwód to dwie odrębne, niezależne od siebie instytucje prawne polskiego prawa rodzinnego. Jakie są więc różnice i podobieństwa pomiędzy rozwodem, a separacją? Przykładową różnicą pomiędzy separacja, a rozwodem jest to, że sąd może orzec rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił zarówno trwały jak i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Tymczasem w przypadku separacji wystarczającą pozytywną przesłanką jej orzeczenia przez sąd jest już zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, polskie prawo nie wymaga, aby był on także trwały. Kolejna różnicą jest to, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa. Natomiast po orzeczeniu rozwodu zawarcie kolejnego związku małżeńskiego jest możliwie. Następną różnicą jest to, że skutki orzeczenia rozwodu są nieodwracalne, a separacja jest rozwiązaniem czasowym i może zostać zniesiona przez sąd na zgodne żądanie małżonków. Często więc separacja służy małżonkom do podjęcia prób ratowania związku, co nie zawsze niestety się udaje. Jakie są przykładowe podobieństwa pomiędzy rozwodem, a separacją? Zarówno o separacji prawnej jak i rozwodzie orzeka zawsze sąd okręgowy. Ponadto tak po rozwodzie jak i po orzeczeniu separacji ustaje wspólność majątkowa między małżonkami. Małżonkowie pozostający w separacji, podobnie jak po rozwodzie nie dziedziczą po sobie z ustawy. Małżonek pozostający w separacji nie może wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem, nazwisko może natomiast w określonym przez przepisy prawa terminie zmienić małżonek rozwiedziony. Co nastąpi w sytuacji, gdy jeden z małżonków będzie żądał orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu? Zgodnie z brzmieniem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.